Τo ReDIrri σε αριθμούς
Σε αριθμούς τo ReDIrri
null

1

σύστημα χαμηλού κόστους
null

5

καινοτομίες
null

40%

μείωση στα κόστη άρδευσης
null

2

συστήματα βρόχινου νερού
null

257.700€

προϋπολογισμός έργου
null

1

σύστημα χαμηλού κόστους
null

5

καινοτομίες
null

40%

μείωση στα κόστη άρδευσης
null

2

συστήματα βρόχινου νερού
null

257.700€

προϋπολογισμός έργου
null

1

σύστημα χαμηλού κόστους
null

5

καινοτομίες
null

40%

μείωση στα κόστη άρδευσης
null

2

συστήματα βρόχινου νερού
null

257.700€

προϋπολογισμός έργου
null

1

σύστημα χαμηλού κόστους
null

5

καινοτομίες
null

40%

μείωση στα κόστη άρδευσης
null

2

συστήματα βρόχινου νερού
null

257.700€

προϋπολογισμός έργου

Σκοπός του έργου

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

Σκοπός του ReDIrri είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου και οικονομικά προσιτού αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, το οποίο με τη χρήση βρόχινου νερού, θα καλύπτει τις ανάγκες των φυτών σε νερό υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, προσφέροντας ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα άρδευσης με πλάνο 5 ημερών.

Αναμενόμενα οφέλη
 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

Αναμενόμενα οφέλη
 • Μείωση της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται έως και 50% σε σχέση με άλλες πρακτικές άρδευσης

 • Διατήρηση της υψηλής παραγωγικότητας

 • Συλλογή νερού κατακρημνισμάτων (βρόχινο νερό)

 • Αυτοματοποίηση των διεργασιών συλλογής και διανομής του νερού

 • Ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

 • Εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος στάγδην άρδευσης, χωρίς εγκατάσταση ακριβού εξοπλισμού

 • Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων που επιδρούν στην άρδευση

 • Μείωση του κόστους της άρδευσης

 • Ελαχιστοποίηση χρήσης υδατικών πόρων (π.χ. υπόγεια ύδατα)

 • Εκμετάλλευση (με αειφορικό τρόπο) αναξιοποίητων εκτάσεων

Τα νεα του ReDIrri
Η Εταιρεία μας

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.

Η Εταιρεία μας

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.

Η Εταιρεία μας

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, κατανοώντας πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας, είναι να περιορίσει το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για τον παραγωγό, προσφέροντας συγχρόνως αειφορική διαχείριση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η AGENSO προσφέρει εύκολες και οικονομικές λύσεις γεωργίας ακριβείας που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους.