Αναμενόμενα Αποτελέσματα
quote-(2)

Το ReDIrri θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σημαντικότερους για τη ζωή του ανθρώπου κλάδους, όπως η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία.

Το ReDIrri θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σημαντικότερους για τη ζωή του ανθρώπου κλάδους, όπως η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία.

Το ReDIrri θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σημαντικότερους για τη ζωή του ανθρώπου κλάδους, όπως η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία.

quote (1)

Το ReDIrri θα έχει θετικό αντίκτυπο στους σημαντικότερους για τη ζωή του ανθρώπου κλάδους, όπως η οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία.

Untitled-2

Οικονομία

 • Εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού

 • Μειώνει κόστους άρδευσης έως και 40%

 • Eφαρμογή άρδευσης σε συγκεκριμένα υποτεμάχια, ορισμένα από τον παραγωγό

 • Xρήση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού

Untitled-4

Περιβάλλον

 • Εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό έως και 60%, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής βρόχινου νερού

 • Προστασία πολύτιμων πηγών νερού και εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων

 • Αποφυγή υπεράρδευσης

 • Ενεργειακή αυτονομία συστήματος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Untitled-3

Κοινωνία

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας

 • Προστασία μέρους υδατικών πόρων

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας

 • Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους παραγωγούς, με ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού

Untitled-2

Οικονομία

 • Εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού

 • Μειώνει κόστους άρδευσης έως και 40%

 • Eφαρμογή άρδευσης σε συγκεκριμένα υποτεμάχια, ορισμένα από τον παραγωγό

 • Xρήση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού

Untitled-4

Περιβάλλον

 • Εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό έως και 60%, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής βρόχινου νερού

 • Προστασία πολύτιμων πηγών νερού και εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων

 • Αποφυγή υπεράρδευσης

 • Ενεργειακή αυτονομία συστήματος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Untitled-3

Κοινωνία

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας

 • Προστασία μέρους υδατικών πόρων

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας

 • Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους παραγωγούς, με ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού

Untitled-2

Οικονομία

 • Εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού

 • Μειώνει κόστους άρδευσης έως και 40%

 • Eφαρμογή άρδευσης σε συγκεκριμένα υποτεμάχια, ορισμένα από τον παραγωγό

 • Xρήση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού

Untitled-4

Περιβάλλον

 • Εξοικονόμηση νερού σε ποσοστό έως και 60%, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής βρόχινου νερού

 • Προστασία πολύτιμων πηγών νερού και εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων

 • Αποφυγή υπεράρδευσης

 • Ενεργειακή αυτονομία συστήματος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Untitled-3

Κοινωνία

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας

 • Προστασία μέρους υδατικών πόρων

 • Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της πείνας

 • Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους παραγωγούς, με ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς τους

 • Διατήρηση της υφιστάμενης ποσότητας παραγωγής με χρήση λιγότερου νερού