Μεθοδολογία Υλοποίησης

Κύριος στόχος του ReDIrri, είναι η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών για άρδευση και συγκεκριμένα η συλλογή βρόχινου νερού καθώς και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπό συνθήκες ελλείμματος.

Οι πιλοτικές δοκιμές του συστήματος θα πραγματοποιηθούν στη Μύκονο, στις πιλοτικές περιοχές HYDRO 3 & 4 του Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 με την ονομασία HYDROUSA (https://www.hydrousa.org/demo-sites/), στο οποίο η εταιρεία AGENSO συμμετέχει. Οι πιλοτικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΤΕΛΑΡΟΣ Ο.Ε., (εταίρος στο HYDROUSA) η οποία θα έχει τον ρόλο του υπεργολάβου. Πιο συγκεκριμένα η ΝΤΕΛΑΡΟΣ Ο.Ε. θα παραχωρήσει τις πιλοτικές εκτάσεις και θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση και αξιολόγηση των συστημάτων του ReDIrri.

Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που χωρίζεται σε 3 φάσεις και 4 ενότητες εργασίας. Στην 1η φάση θα καθοριστούν οι ανάγκες των χρηστών και θα προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. Στη 2η φάση, θα βελτιστοποιηθεί το ήδη υπάρχον υλικολογισμικό, για την υποστήριξη όλων των αυτοματισμών του συστήματος, και θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές δοκιμές. Στην 3η φάση θα γίνουν οι ενέργειες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η στρατηγική ανάπτυξης του συστήματος έχει ως στόχο:

  • Τη συλλογή νερού και τη μέτρηση της διαθέσιμης ποσότητάς του
  • Την αυτοματοποίηση της άρδευσης
  • Την εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης
  • Την ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων, θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω αισθητήρες:

Κύριος στόχος του ReDIrri, είναι η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών για άρδευση και συγκεκριμένα η συλλογή βρόχινου νερού καθώς και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπό συνθήκες ελλείμματος.

Οι πιλοτικές δοκιμές του συστήματος θα πραγματοποιηθούν στη Μύκονο, στις πιλοτικές περιοχές HYDRO 3 & 4 του Ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 με την ονομασία HYDROUSA (https://www.hydrousa.org/demo-sites/), στο οποίο η εταιρεία AGENSO συμμετέχει. Οι πιλοτικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την εταιρεία ΝΤΕΛΑΡΟΣ Ο.Ε., (εταίρος στο HYDROUSA) η οποία θα έχει τον ρόλο του υπεργολάβου. Πιο συγκεκριμένα η ΝΤΕΛΑΡΟΣ Ο.Ε. θα παραχωρήσει τις πιλοτικές εκτάσεις και θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, συντήρηση και αξιολόγηση των συστημάτων του ReDIrri.

Το έργο θα διαρκέσει 30 μήνες και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που χωρίζεται σε 3 φάσεις και 4 ενότητες εργασίας. Στην 1η φάση θα καθοριστούν οι ανάγκες των χρηστών και θα προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. Στη 2η φάση, θα βελτιστοποιηθεί το ήδη υπάρχον υλικολογισμικό, για την υποστήριξη όλων των αυτοματισμών του συστήματος, και θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές δοκιμές. Στην 3η φάση θα γίνουν οι ενέργειες διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Η στρατηγική ανάπτυξης του συστήματος έχει ως στόχο:

  • Τη συλλογή νερού και τη μέτρηση της διαθέσιμης ποσότητάς του
  • Την αυτοματοποίηση της άρδευσης
  • Την εφαρμογή της ελλειμματικής άρδευσης
  • Την ενεργειακή αυτονομία του συστήματος

Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων, θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω αισθητήρες:

Untitled-2

Μετεωρολογικός Σταθμός

Θερμοκρασία, Σχετική Υγρασία, Ηλιακή Ακτινοβολία, Ταχύτητα Ανέμου, Βροχόπτωση

sun

Πρόβλεψη καιρού 5 ημερών

Θα υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης καιρού για διάστημα έως και 5 ημερών με δεδομένα που θα διατίθενται από το OpenWeatherMap (API)

water

Αισθητήρας στάθμης

Υπολογισμός της στάθμης του νερού

Untitled-2

Μετεωρολογικός Σταθμός

Θερμοκρασία, Σχετική Υγρασία, Ηλιακή Ακτινοβολία, Ταχύτητα Ανέμου, Βροχόπτωση

sun

Πρόβλεψη καιρού 5 ημερών

Θα υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης καιρού για διάστημα έως και 5 ημερών με δεδομένα που θα διατίθενται από το OpenWeatherMap (API)

water

Αισθητήρας στάθμης

Υπολογισμός της στάθμης του νερού

sensor

Αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους

Υπολογισμός της αποθηκευμένης στο έδαφος ποσότητας νερού και της θερμοκρασίας εδάφους

energy

Ηλεκτρικά πάνελ, αντλίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ηλεκτροβάνες, συσσωρευτές

Για τη λήψη και διανομή του νερού από τις πηγές (δεξαμενή και στέγες) στις καλλιεργούμενες εκτάσεις

sensor

Αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους

Υπολογισμός της αποθηκευμένης στο έδαφος ποσότητας νερού και της θερμοκρασίας εδάφους

energy

Ηλεκτρικά πάνελ, αντλίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ηλεκτροβάνες, συσσωρευτές

Για τη λήψη και διανομή του νερού από τις πηγές (δεξαμενή και στέγες) στις καλλιεργούμενες εκτάσεις

sensor

Αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους

Υπολογισμός της αποθηκευμένης στο έδαφος ποσότητας νερού και της θερμοκρασίας εδάφους

energy

Ηλεκτρικά πάνελ, αντλίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ηλεκτροβάνες, συσσωρευτές

Για τη λήψη και διανομή του νερού από τις πηγές (δεξαμενή και στέγες) στις καλλιεργούμενες εκτάσεις

water

Αισθητήρας στάθμης

Υπολογισμός της στάθμης του νερού